Produkty

Urządzenia iMod wraz z usługą iModCloud jako kompletne rozwiązanie

Zastosowanie

iModCloud jako gotowe narzędzie do konfiguracji, zbierania oraz współdzielenia danych

Technologie

W pełni konfigurowalne, uniwersalne rozwiązanie typu plug and play do zdalnego zarządzania i kontroli